Актуално

 

pixhs.gif

 

 

Аз исках с химните
на светла радост
да поздравя и теб,
и пролетта
и с първите
усмихнати цветя
да украся
възторжената младост.
  
            Хр. Смирненски
 icon2.png История на училището  
 istoria_uch1.jpg  icon1.pngРъководство
icon3.png Специалности icon4.png Прием 
 specialnosti2.jpg  priem.png

 

 

                                                                            

                                            icon5.pngНовини   

 

 

 

 

2018.jpg

 

 

 

buditeli.png

 

 

 

Rod sreshta.png

 

 

 

                                                                       ЛЮБОВТА Е ВЗАИМНА 

Отново бяхме в Дома за стари хора в Крумовград 
Като че ли свикнахме с тях. А и те с нас. Защото по няколко пъти в годината сме заедно. Макар и за кратко. Става дума за Дома за стари хора в Крумовград.
Радват ни се. И ние им се радваме. Иначе нямаше да ходим при тях.
Отново ги по
-  .jpg
сетихме. Бяхме от клуба на младия журналист и групата за фолклорни песни при професионалната гимназия по транспорт „Христо Смирненски”.
Пяхме български и турски народни песни. Имаше и народни хора. Развеселихме се – и те, и ние.
Които присъстваха в дома – останаха доволни.  Личеше си.
Казаха ни пак да дойдем. И пак да ги зарадваме. Винаги така ни казват.
Нека всички да сме живи и здрави – ще дойдем, разбира се.
Защото вече свикнахме с тях. А и те с нас.

Теодора ЦВЕТКОВА – XI клас
Рейхан ПЕДРИЕ – VIII клас
Снимки: Юзлем ПЕДРИЕ - XI клас
От клуба на младия журналист при ПГ по транспорт „Хр.Смирненски” в Крумовград   
   
         .jpg
   .jpg   

 

 

kartichka-za-5.png

 

 

 

nova2017.png
Съобщение!

На 15.09.2017 г. в 10.00 часа в ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“ - гр. Крумовград ще бъде открита новата учебна година. Каним всички ученици, учители и родители да присъстват на тържеството!

 

 

Съобщение!

На 15.09.2017 г. в 10.30 часа в ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“ -  гр. Крумовград ще се проведе информационен ден от дейностите на проект „Еразъм+“ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално бразование и обучение“ и проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“. Каним всички ученици, учители и родители да присъстват на информационния ден!

 

 

 

 logo_krumovgrad.png  

ПГ  ПО ТРАНСПОРТ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР.КРУМОВГРАД

ул. „Съединение" № 23, тел: 03641 74-46, факс: 03641 75-51,

E-mail: krumovgrad_pg@abv.bg,  www.pg-transport.net

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА 21. 06. 2017Г. ОТ 13.00Ч. В КАБИНЕТ № 1

 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ГРУПИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“ – ФАЗА І.

КАНИМ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

 

 

logo_krumovgrad.png

ПГ  ПО ТРАНСПОРТ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР.КРУМОВГРАД

ул. „Съединение" № 23, тел: 03641 74-46, факс: 03641 75-51,

E-mail: krumovgrad_pg@abv.bg,  www.pg-transport.net

                                               ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

За учебната 2017/2018 година

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


5 ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – без разширено обучение на чужд език


СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА“ – 26 УЧЕНИЦИ

 ПРОФЕСИЯ  ,,МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

 

Учениците получават:

фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили.
ВТОРА степен на професионална квалификация

 

СПЕЦИАЛНОСТ „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ –   26 ученици

ПРОФЕСИЯ „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“

 

СРОКОВЕ ЗА:                    ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ              ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ                                                                                                   УЧЕНИЦИ

I етап на класиране                  16.06 – 22.06.2017                                28.06 -  30.06.2017

II етап на класиране                 28.06 – 30.06.2017                                05.07 – 07.07.2017

IIIетап на класиране                 11.07 – 13.07.2017                                18.07 – 19.07.2017

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1.УДОСТВОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС – ОРИГИНАЛ  
  2.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ОРИГИНАЛ  
  3.СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ  
  4.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – ПОЛУЧАВА СЕ ОТ КОМИСИЯТА  
  5.ИНФОРМАЦИОННА КАРТА – ПОЛУЧАВА СЕ ОТ КОМИСИЯТА  
  6.СНИМКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ МАТИРАНИ- 3 БРОЯ 


 

 

 

logo_krumovgrad.png

ПГ  ПО ТРАНСПОРТ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР.КРУМОВГРАД

ул. „Съединение" № 23, тел: 03641 74-46, факс: 03641 75-51,

E-mail: krumovgrad_pg@abv.bg,  www.pg-transport.net

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

За учебната 2017/2018 година

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС


4 ГОДИШЕН СРОК  НА ОБУЧЕНИЕ – втора степен на професионална квалификация


СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ – 26 ученици

ПРОФЕСИЯТА „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Учениците получават обширни  знания и умения за поддръжка и ремонт на автомобилна техника.


СПЕЦИАЛНОСТ „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ – 26 ученици

ПРОФЕСИЯ „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за: Общата теория на пазарната икономика; Основните въпроси на фирменото право; Процеса на документооборота; Основите на статистиката; Счетоводството на малки и средни фирми и данъчното облагане; Финансите на фирмата; Маркетинг; Управление на човешките ресурси; Бизнес комуникации и преговори; Бизнес планиране; Стопански анализ на фирмата и стратегиите; Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и интернет ресурси. 


СРОКОВЕ ЗА :                   ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ                  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

I етап на класиране                     03.07-05.07.2017                                             07.07.2017

II етап на класиране                    11.07.2017                                                         14.07.2017

III етап на класиране                   17.07.2017                                                         21.07.2017


ВАЖНО!

 1.УЧЕНИЦИТЕ БЕЗПЛАТНО СЕ ОБУЧАВАТ ЗА ВОДАЧИ НА МПС-КАТ.“В“ от специалност „Автотранспортна техника“ 

 2.КЛАСИРАНЕ - по документи за двете професии и специалности.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

 Балът се образува от следните оценки от свидетелството за завършено основно образование:

За професията "Монтьор на транспортна техника" - оценката по български език и литература, оценката по математика и утроената оценка по физика;

За професията „Сътрудник в малък и среден бизнес" - оценката по български език и литература, оценката по математика и утроената оценка по география и икономика.

 3.ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

♦ Заявление (получава се при кандидатстване) – специалностите и професиите се подреждат съобразно желанията на кандидата.
Свидетелство за завършен VIII клас – копие и оригинал за сверяване.
♦ Медицинско свидетелство (копие и оригинал за сверяване) – с отразено цветоусещане и заключение, че посочените в заявлението специалности и професии не са противопоказани за кандидата.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ – С ОРИГИНАЛИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И 3 БРОЯ СНИМКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ МАТИРАНИ.


 

 

 

Фолклорната група от ПГ по транспорт ,,Христо Смирненски“ на етнофестивал


etnofest.jpg

 

2000 деца от 6 държави –  България,  Индия, Молдова,  Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина,  участваха в конкурсната програма на 17-ия Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа”, който се проведе на 31 май и 1 юни в  курорта  Минерални бани, област Хасково. Сред участниците  бе и фолклорната група от Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ в Крумовград  с ръководител  Венцислав Чобанов. Всички се потопиха  в атмосферата на усмивки, приятелство и надежди заедно с участващите  групи от страната и чужбина

Участниците  показаха талант и автентичност от  своята родина , за което бяха аплодирани от многобройната публика  на фестивала.


Катерина ВАЗОВА, 9 кл.

Рима ГЕОРГИЕВА, 9 кл.

Клуб на младия журналист при ПГ по транспорт в Крумовград

 

 

9 май – Ден на Европа и Ден на победата

Денят на Европа е празник на Европейските общности, на единството и мира на стария континент. Тази година се навършват 72 години от края на Втората световна война и 67 години от декларацията на Робер Шуман.
Денят на Европа се отбелязва на датата, когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа. На 9 май 1950 г., само 5 години след края на Втората световна война, той призовава за съюзяване на френските и западногерманските ресурси и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти.
"Декларацията на Шуман" е в основата на Европейската общност за въглища и стомана, предшественик на днешния ЕС.
"Световният мир не може да бъде запазен без творчески усилия, съответстващи на опасностите, които го заплашват". Днес тези думи на Шуман се считат за първата стъпка към обединяване на европейските усилия в инициатива, която сега е прераснала в Европейския съюз, а той е считан за бащата на нова Европа.
Робер Шуман предлага да се създаде наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на отрасъла. Страните, към които апелира Шуман, доскоро са участвали в унищожителен военен конфликт помежду си.
В този ден се поставя началото на обединение на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на Стария континент. Това предложение остава в историята като „Декларацията на Шуман" и се счита за основополагащо на днешна Обединена Европа, за началото на поетия път към общност на споделени ценности и общи интереси.
През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа.
В България е обявен с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г. за отбелязване на 9 май - Деня на Европа. По този начин се обединяват в сърцата на хората два знаменателни момента от историята на континента - победата над фашизма, родена в обединени усилия и дълбоко изстрадана и стремежа за просперитет и мир.

 

 

.jpg .jpg


Отново спечелен проект

Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ – гр. Крумовград спечели поредния проект за ученици по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ на стойност 56 544.00 евро. Темата на проекта е „Надграждане на професионалните знания и умения чрез мобилност“.
Ползватели ще бъдат 22 ученици от Х, ХІ и ХІІ клас, от специалностите „Автотранспортна техника“ и „Малък и среден бизнес“.
 Мобилността ще се проведе от 24.03.2018г. до 15.04.2018г. в гр. Одрин Р Турция.
Учениците ще усъвършенстват и надграждат професионалните си знания и умения във фирмите-партньори:
Професионална техническа гимназия Едирне, ,,Тузджулар Отомотив Санайи ве Тиджарет“ А. Ш., „Кале Отомотив Санайи ве Тиджарет“А.Ш.  „Едирне Груп“ от гр. Одрин Р Турция.
 
Реализирането на проекта ще допренесе за прилагане на добрите практики за сътрудничество между училището и бизнеса. Учениците ще придобият умения и компетенции в реална работна среда. 

От екипа на проекта


Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“
 гр. Крумовград 6900, ул. „Съединение“ № 23, тел.: +359 3 641 74 47
 факс: +359 3 641 75 51, e-mail: krumovgrad_pg@abv.bg, www.pg-transport.net


 

 

1--2017.gif
2--2017.gif
3--2017.gif

 

 

Вълнуващи моменти от честването на патронния празник на ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“  - гр. Крумовград

1 2017.jpg

Майсторско управление на автомобил

2 2017.jpg

Компетентното жури

3 2017.jpg

      Ентусиазираната публика

 

4 2017.jpg

В ритъма на танца

 

 

 


Христо Смирненски
/1898-1923/

images.jpg
През години на черна нерадост
възмъжах и обжарих гърди;
в знамената на моята младост
мъдростта на теглата ми бди.
Разбунтуван кат луда стихия,
ще разбия заключений вход,
с тържеството на властен Месия
ще руша и създавам живот.
А в зори, сред възторжени песни,
ще протегна аз груби ръце,
и високо, високо ще блесне,
светлината на нежно сърце.
                                                   
Роден в бурен и напрегнат период, настъпил след Освобождението, видял ужаса на 4 войни, погнусен от потушаването на Войнишкото въстание и жестокостта на Деветоюнския преврат. Това са само част от събитията, които са протекли през живота на Христо Димитров Измирлиев, известен още като Христо Смирненски.

На 29.09.1898 година в град Кукуш, в семейството на Елисавета и Димитър Измирлиеви, се ражда бъдещият поет Христо Смирненски. Вследствие на Берлинския конгрес (1878 г.) много територии, населени с българи, са останали извън границата на Отечеството, включително и Кукуш. Едва когато е завършил четвърто отделениеХристо Измирлиев се мести при дядо си в София, за да продължи своето образование и след разрушенията от Междусъюзническата война в Кукуш, през 1913 г. семейството му също се преселва в София.

 Христо се записва в Техническото училище и помага на семейството си, като продава вестнициПрез 1917 година постъпва като юнкер във Военното училище и въпреки строгия и тежък режим започва редакторска дейност във в. „Смях и сълзи", където за първи път се подписва с псевдонима Смирненски.

През април 1923 година поетът получава кръвоизлив и лекарите установяват каверна, образувана от туберкулоза на белия дроб. По време на Деветоюнския преврат Христо Смирненски получава втори пристъп на болестта, но жандармерията не позволява да постъпи в санаториум до 16 юниКогато вече е откаран там е твърде късно за каквито и да е интервенции. Сутринта на 18 юни 1923г. поетът напуска този свят.

Смирненски възприема действителността откъм нейната стихийна, динамична страна, като отразява промяната – загиването на старота и раждането – в пламък и болка – на новото. Това поражда оная вътрешна сила, с която са заредени образите в неговата поезия. Никакво спокойствие, никакво съзерцание – само нервни разтърсвания на електрически ток, постоянно усилващи се пристъпи на някаква стихия. Непосредственият и искрен тон на поезията на Смирненски – пламенен и възторжен, заразява, трогва и подчинява като магия.   

        .
 
                                                 
ПРОГРАМА 
за провеждане на патронен празник на ПГТ ,,Хр. Смирненски”- гр. Крумовград

   
1.Дейности в чест на празника:
1.1.Волейболна среща между представителни отбори от ученици
                       Срок:03.04.2017 г., 13.15 часа
                       Място: спортната площадка в двора на училището
1.2.Радиопредавания-рецитали по творби на Христо Смирненски, излъчени по училищната радиоуредба
                       Срок:03.04.2017г. , 04.04.2017г. и 05.04.2017 г.
1.3.Маратон ,,В ритъма на танца”- надиграване и излъчване на победители
                       Срок:04.04.2017 г., 16.00 часа
                       Място: фоайето на училището    
1.4.Конкурс за презентация, рекламен клип или есе на тема:,, Обичам моето училище”
                       Срок:05.04.2017 г., 14.00 часа
                       Място: кабинет №8                                               
1.5.Състезание ,,Майсторско управление на автомобила”
                       Срок:06.04.2017 г., 10.05 часа
                       Място: двора на училището
2.Организиране и провеждане на спортни и развлекателни игри със състезателен характер
                       Срок:07.04.2017 г., 10.00 часа
                       Място: градския стадион
3.Връчване на наградите на победителите в състезанията и спортните игри


      Consumable-cover-in-car-insurance.jpg           Sport4.jpg

394710-obiavi-Horce.jpg


 

 


25 март – Ден на търпението

2.jpg
Това е ден, в който  призоваваме към търпение – взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни взаимоотношения между ученици, учители, родители.
На 24.03.2017г. в ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“ – гр. Крумовград отбелязахме Деня на търпението. Проведохме следните инициативи:
- На дъските в класните стаи написахме с едър шрифт  25 МАРТ- ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО .
- Изготвихме табло за популяризиране на Деня на търпението.
- Проведохме радиопредаване по училищния радиовъзел
- Изготвихме знак и послание за Деня на търпението и  го връчихме  на участниците. 
    3.jpg               1.jpg 

 

2017.jpg

На 18  и 19 март 2017г. в гр. Смолян се проведе Регионалният кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ В него участваха учениците от ПГ по транспорт „Христо Смирненски“ – гр. Крумовград Алпай Вели – XIIа клас , Бейсим Юмер –XIIа клас, Юзджан Осман – XIIа клас и Тугай Мустафа – XIа клас.

 

 

 KARTICHKA-ZA-8-MART.png

  Мили дами!
  От все сърце ви поздравяваме послучай вашия празник!
  Пожелаваме ви здраве, добро настроение, неизчерпаем оптимизъм, любов и семейно щастие!

 

 3  2017.jpg

139 години ни делят от онзи Трети март, когато в Сан Стефано се полагат подписите, ознаменували края на Руско-турската война и раждането на българската свобода. Трети март е ден, в който народът ни стои на колене пред подвига на руските войници, румънските и фински войни, българските опълченци,  Апостолите на българската свобода и всички, които със своята саможертва вградиха живота си в олтара на Свободата. Днес, когато честваме Освобождението на България ние отново преоткриваме и преосмисляме свободата като ценност. За нас, българите, тя е белязана с особен знак – изстрадана в петвековно робство, силно пожелана и мъжествено отстоявана. Тя е символ на достойнството ни като народ и  на нашата отговорност пред бъдещето. Затова нека да предадем на вас  децата  завета си да тачите и пазите свободата, да обичате отечеството си и да строите с разум и сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България.

 
Честит Национален празник!

 
Поклон пред величието на всички знайни и незнайни мъже и жени, дали живота си за свободна България!

 

 

2241156.jpg

 

IMG_20170221_142734.jpg
На 21. 02. 2017г. От 1400 часа, се проведе състезанието „Най-добър млад автомонтьор“.
Участие взеха ученици от XI  и XII клас.
Победители в състезанието са:
  • Алпай Вели - XIIклас
  • Бейсим Юмер - XIIa клас
  • Юзджан Осман - XIIa клас
  • Тугай Мустафа - XIa клас
Те ще представят училището в Регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, който ще се проведе в гр. Смолян.

 IMG_20170221_144041.jpg

 

IMG_20170221_143118.jpg

 

Със Заповед на МОН дните 12 и 13.01.2017 г.            /четвъртък и петък/са обявени за неучебни дни за общините Кърджали, Крумовград, Кирково, Джебел, Момчилград и Черноочене.

 

09, 10, и 11 януари 2017 година са обявени за неучебни дни
 
Със заповед на кмета на община Крумовград дните 9, 10 и 11 януари 2017 година се обявяват за неучебни за всички училища на територията на общината, заради усложнената зимна обстановка в района.

 

 

                                                           ПОКАНА
 
На основание чл.7, ал.3 4 чл.11 от Правилника за създаването, устройсвото и дейността на обществените съвети към училищата
 
                                                         СВИКВАМ
 
Събрание на Обществения съвет към ПГ по транспорт  „Христо Смирненски“ гр. Крумовград.
Събранието ще се проведе на 11.01.2017 г. от 17:00 часа в ПГ по транспорт „Христо Смирненски” при следния дневен ред:
1. Разглеждане на  план –приема за уч. 2017/2018 г. и изготвяне на становище за план – приема за уч. 2017/2018 г.
 
Правомощията на обществения съвет към ПГ по транспорт са оповестени в интернет сайта на училището на адрес:http://www.pg-transport.net
Поканата е поставена  във фойето на училището и е публикувана в интернет страницата на училището.

 

  

Мустафа  Хасан Рамаданолу   
Председател на Обществения съвет
към  ПГ по транспорт

 

 

2017.jpg

 

 

 

.jpg

 

 

 

.jpg

 

 

buditeli.png

 

 

 

5 .jpg
 На този ден отдаваме своята признателност към всички, които са посветили живота си на обучението и възпитанието на децата , за да станат те достойни граждани на България и Европа. Затова за нас е чест и привилегия  да ви приветстваме и най-искрено да ви пожелаем здраве, много човешки радости и професионални успехи.
Желаем на всички бивши и настоящи учители здраве, дълголетие, любов и признание от ученици и родители като към съвременни будители и вдъхновени пазители на онова наследство, което съхраняваме като история и традиция. Продължавайте да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и да дарявате на децата  образованост с български дух и европейски измерения! Честит празник!

 

 

Откриване на новата учебна година


DSC04897.JPG
 На 15. 09. 2016г. в ПГ по транспорт „Христо Смирненски“ тържествено беше открита новата учебна година. Гости на тържеството бяха Фатме Осман – директор на Дирекция „Административно и информационно обслужване и протокол“ към община Крумовград и Сабри представител на „Дънди Прешъс Метълс“ – Крумовград“.Под звуците на химна на Р България беше вдигнато знамето, оповествяващо началото на учебната година, а ученици поднесоха кошница с цветя пред паметника на патрона на училището.
Директорът инж. Петко Петков поздрави всички ученици и учители и им пожела нови успехи в учебно-възпитателния процес.
Бяха прочетени поздравителни адреси от кмета на община Крумовград Себихан Мехмед, началника на РУО – Кърджали Гроздан Колев, Милена Дамянова – председател на комисията на образованието и науката в 43-то Народно събрание на Р България и от инж. Илия Гърков – изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Метълс“ – Крумовград.
След кратка литературна програма веселият звън на училищния звънец подкани учениците и учителите да се отправят към класните стаи. Новата учебна година започна с нови надежди и очаквания за постигане на нови успехи и сбъдване на мечтите.
     DSC04921.JPG            DSC04975.JPG